Průmyslové objekty

 

1. Barva na podlahu

Druh podlahového nátěru musí být volen dle zatížení, kterému bude v daném prostředí vystaven. A to jak po stránce mechanické – intenzity provozu a zátěže, tak i z pohledu případného chemického působení, např. odkapem olejů, maziv, paliv, či jiných chem. látek. Při výběru nátěru je tedy vhodné nejprve zvážit všechny vlivy, kterým bude barva na betonovou podlahu vystavena.

Jak natřít betonovou podlahu, garáže, sklepy či průmyslové haly? 

Pro běžným pochozím způsobem zatížené podlahy sklepů a domácích dílen, či chodeb je možné zvolit jednokomponentní vodou ředitelnou barvu na betonovou podlahu düfa Acryl Beschichtung, pro vyšší zatížení (garáže, haly, rampy, balkony, apod.) je již vždy nutné použít specializovaných dvousložkových nátěrů, na bázi epoxidů, nebo polyuretanů. Barvy na podlahu (nejčastěji je to barva na betonovou podlahu) jsou obvykle ve vodou ředitelném provedení a neomezují tak provoz v natíraných objektech zápachem, navíc umožňují přídavek křemičitého vsypu a tím řešit problémy s případnou klouzající podlahou. 
Hledáte-li další nátěrové hmoty, může se vám hodit barva na střechu. Potřebujete-li něco udělat s tepelnými vlastnostmi objektů, přečtěte si o zateplení fasády.


2. Zateplení povrchu

Kvalitní zateplení fasády zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti obvodových stěn a výrazně tak snižuje náklady na vytápění a chlazení objektů. Zateplený povrch je výrazně více zatížen klimatickými vlivy a slunečním zářením, než běžná nezateplená fasáda, protože nedochází k ochlazování povrchu odvodem tepla do stavební konstrukce – teploty na povrchu zateplených fasád mohou dosahovat i více než 60 oC. 


Zateplení fasády

Zateplení fasády je možné provést i aplikací duální termoizolační omítky Sanaver Duo, která se aplikuje v tloušťkách 2-4 cm a zajišťuje významný nárůst tepelně-izolačních vlastností stěn i tam, kde nelze kontaktní zateplovací systémy s velkými tloušťkami izolantu použít – např. na historických objektech, nebo stěnách se zvýšenou vlhkostí. Novinkou v kvalitě zateplování je tzv. zdvojené zateplování. Pro předchozí úpravu povrchů si přečtěte, co je potřeba udělat v rámci sanace zdiva.


Zateplovací systémy düfa Therm

Meffert ČR spol. s r.o. je dlouholetým dodavatelem vnějších kontaktních systémů pro zateplení fasády (ETICS). Nabízíme zateplovací systémy s polystyrenovým a minerálním izolantem, doplněné širokým spektrem ušlechtilých tenkovrstvých omítek pro jejich povrchovou úpravu.

Tyto zateplovací systémy je možné použít pro dodatečné zateplení fasády starších objektů – panelových domů, rodinných domků, průmyslových objektů i pro zateplení novostaveb. Jednotlivé prvky zateplovacího systému nabízíme také v našem e-shopu.


Zateplení fasády - certifikované zateplovací systémy

Kvalita dodávaných systémů je dlouhodobě ověřována a certifikována nejen dle povinných legislativních předpisů (ETAG 004), ale i celou řadou nepovinných zkoušek a testů. O kvalitě vypovídá i fakt, že společnost Meffert ČR byla jedním z prvních držitelů prestižního ocenění svých systémů tzv. „Kvalitativní třídou A“, kterou na základě celé řady doplňujících zkoušek uděluje Cech pro zateplování budov.

K našim systémům pro zateplení fasády dodáváme i kompletní příslušenství pro montáž a zajišťujeme odborná školení provádějících firem. Provádíme také posouzení stavu objektů před zateplením, navrhujeme optimální skladbu systému pro konkrétní objekt a spolupodílíme se na kontrolním servisu během aplikace systémů. Vše podřizujeme hlavnímu cíli: dlouhodobému a bezproblémovému fungování aplikovaných systémů.

Zajišťujeme rovněž řešení pro regeneraci starších zateplovacích systémů či běžných fasád např. v případě jejich biologického napadení.


Čím zateplit dům, byt či bytovku?

Z tohoto důvodu je nutné věnovat výběru zateplovacího systému velkou pozornost a používat nejlépe vysoce kvalitní, certifikované systémy zateplení fasády. Nejpoužívanější jsou systémy s polystyrénovým izolantem (např. düfa Therm EPS F) nebo s izolantem z minerální vaty (düfa Therm Wool). Povrchová úprava všech zateplovacích systémů je prováděna tenkovrstvými akrylátovým, nebo silikonovými omítkami, které s vlastnostmi systémů optimálně korespondují.

 

3. Kov - střechy, konstrukce

4. Beton - stěny, podhledové betony

Kontakt

BAUMATERM stavební s.r.o.

Jeseninova 540/53
40003 Ústí nad Labem - Střekov


GPS: 50.6554428N, 14.0613092E
Mapa 

 
Ladislav Vrablic
jednatel společnosti

E-mail:
info@baumaterm.cz

Tel.: +420 776 17 87 17

 

Novinky

26. 3. 2015

Nové prodejní a míchací centrum

Navštivte naše nově otevřené míchací a prodejní centrum na adrese Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem - Střekov...

1. 8. 2012

Spuštění nových WWW

Spuštění nových WWW na adrese www.baumaterm.cz

1. 3. 2015

Autorizovaný prodejce spol. Meffert

Stali jsme se autorizovaným prodejcem spol. Meffert.

archív

 

 

Firma BAUMATERM stavební s.r.o. 
je registrována v seznamu
odborných dodavatelů programu 
Nová zelená úsporám.