Zateplení fasád 

Polystyren

Minerální vata

Nabízí systémy s polystyrénovým a minerálním izolantem, doplněné širokým spektrem ušlechtilých tenkovrstvých omítek pro jejich povrchovou úpravu.

Tyto zateplovací systémy je možné použít pro dodatečné zateplení starších objektů – panelových domů, rodinných domků, průmyslových objektů i pro zateplení novostavební povrchovou úpravu.
Kvalita dodávaných systémů je dlouhodobě ověřována a certifikována nejen dle povinných legislativních předpisů (ETAG 004), ale i celou řadou nepovinných zkoušek a testů, např. získání prestižního ocenění svých systémů tzv. „Kvalitativní třídou A“, kterou na základě celé řady doplňujících zkoušek uděluje Cech pro zateplování budov.
Nabízíme ke svým systémům i kompletní příslušenství pro montáž těchto systémů, zajišťujeme odborná školení provádějících firem, provádíme posouzení stavu objektů před zateplením, navrhujeme optimální skladbu systému pro konkrétní objekt a spolupodílíme se na kontrolním servisu během aplikace systémů – to vše s cílem dlouhodobého a bezproblémového fungování aplikovaných systémů.

Proč zateplovat ?

 • zateplení = návratná investice
 • možnost úspor 30 – 50 % nákladů na vytápění
 • zvýšení tepelné pohody v místnostech
 • omezení vzniku plísní
 • prodloužení životnosti fasády
 • možnost řešení některých vad stávajícího fasádního líce

 

1. Příprava podkladu 

 

Podklad pro aplikaci zateplovacího systému (pro lepení izolačních desek) se musí připravit tak, aby splňoval tyto podmínky:
 • rovinnost ( odstranění, nebo vyrovnání nerovností podkladu )
 • čistota podkladu ( odstranění prachu, mastnoty a separačních vrstev)
 • vyzrálost
 • vyhovující vlhkost podkladu
 • pevnost a soudržnost podkladu bez výskytu nežádoucích vad (nesoudržné vrstvy odstranit, savé podklady penetrovat – nejlépe štětkou, vhodným způsobem sanovat vady podkladu).

 

2. Založení zateplovacího systému

 

Založení zateplovacího systému se provádí pomocí hliníkových zakládacích lišt s okapnicí, jejichž šířka odpovídá tloušťce izolantu. Lišty se připevňují na připravený podklad vodorovně pomocí zatloukacích hmoždinek. Při nerovnosti podkladu se používá plastových vyrovnávacích podložek. Při napojování lišt je nutné ponechat mezi nimi 2–3 mm mezeru a lišty napojit pomocí příslušných spojek profilů.

 

3. Izolační desky a jejich lepení 

 

Nanášení lepící hmoty se provádí vždy tak, aby kontaktní plocha mezi podkladem a deskou následně tvořila min. 40 % plochy izolační desky. Desky je nutné lepit celoplošně, nebo ve formě obvodového pásu a třech bodech v podélné ose desky.
Izolační desky se lepí ve vodorovných pásech od zakládací lišty od zdola nahoru a na vazbu. Při lepení musí zůstat boční hrana izolantu, stejně jako spára mezi izolačními deskami, bez lepidla.

 

4. Přebroušení a kotvení izolantu 

 

Přebroušení desek EPS F se provádí brusným hladítkem z důvodu vyrovnání povrchu, jelikož další nanášené vrstvy povrch desek kopírují. S broušením můžeme začít nejdříve 24 hodin po nalepení desek. V případě degradace polystyrenu (zežloutnutí) např. po dlouhém přerušení práce, je nutné povrch plošně přebrousit. Po přebroušení je nutno povrch pečlivě omést.
Otvory pro kotvení hmoždinkami musí být kolmé k rovině povrchu izolačních desek a hloubka otvoru musí být minimálně o 10mm větší než kotevní délka hmoždinky. Při vrtání se nesmí poškodit povrch izolantu. Talířky hmoždinek musí lícovat s povrchem desek. Kotvení se provádí nejdříve 48 hodin po nalepení izolačních desek.
Kategorie materiálů: A – beton D – beton z lehčeného kameniva B – zdivo z plných cihel  E – pórobeton C – zdivo z děrovaných cihel

 

5. Základní vrstva a její výztuž 

 

Základní vrstva je důležitá pro mechanickou odolnost celého systému a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Správným provedením základní vrstvy zajišťujeme dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými i klimatickými vlivy.

 

6. Povrchová úprava 

 

Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací můžeme začít po vyzrání základní vrstvy (min. 7–10 dní). Nejprve plochu napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem a po proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem nebo válečkem do požadované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Případné přetírání barvou může následovat až po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky.
Tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému.
Přehřívání povrchu zateplovacího systému může způsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení životnosti celého systému. Pro ETICS se nedoporučují odstíny s HBW  30. Vhodnost vybraného odstínu konzultujte s dodavatelem.
  

Kontakt

BAUMATERM stavební s.r.o.

Jeseninova 540/53
40003 Ústí nad Labem - Střekov


GPS: 50.6554428N, 14.0613092E
Mapa 

 
Ladislav Vrablic
jednatel společnosti

E-mail:
info@baumaterm.cz

Tel.: +420 776 17 87 17

 

Novinky

26. 3. 2015

Nové prodejní a míchací centrum

Navštivte naše nově otevřené míchací a prodejní centrum na adrese Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem - Střekov...

1. 8. 2012

Spuštění nových WWW

Spuštění nových WWW na adrese www.baumaterm.cz

1. 3. 2015

Autorizovaný prodejce spol. Meffert

Stali jsme se autorizovaným prodejcem spol. Meffert.

archív

 

 

Firma BAUMATERM stavební s.r.o. 
je registrována v seznamu
odborných dodavatelů programu 
Nová zelená úsporám.