Redstone - Clima Plus     SVT 3727

Lehká deska z čistě přírodního materiálu o nízké hustotě zlepšuje hodnoty tepelné izolace a optimálně reguluje klima v místnosti a případnou kondenzaci vodních par. Její speciální vlastnosti umožňují současné zateplení stěn a jejich sanaci v případě napadení plísněmi, poškozením zkondenzovanou vodou či prostupem vlhkosti. Desku Clima Plus je možné použít i jako ideální obklad vnitřních stěn v objektech poškozených požárem a vodou. Deska díky své kapilární aktivitě umožňuje rychlý a intenzivní odvod vlhkosti z podkladového zdiva a jeho odpar do vzduchu v místnosti.  
Technické údaje:

Materiál   Křemičitan vápennatý 
Objemová hmotnost   300 kg/m3 +/- 10%
Součinitel teplené vodivosti (hodnota pro výpočet)   λ= 0,062 W/mK
Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1   Nehořlavá, A1 
pH       cca 10,5 
Faktor difuzního odporu   µ = 4,61 
Pevnost v ohybu (hodnota zlomu)   0,8 N/mm2
Pevnost v tlaku při 5% kompresi     0,85 N/mm2
Deformace 50% až 90% rel. vlhkosti vzduchu   0,01 %

Při výrobě nejsou používána žádná minerální vlákna a škodliviny, jako formaldehyd, či freony. V běžném fungování, ani při případném požáru, nejsou z desky uvolňovány žádné toxické plyny či jiné škodliviny.

 

Oblasti použití:


  • Minerální deska Clima plus se používá k energeticky úspornému vnitřnímu zateplení vnějších stěn stavební konstrukce v kombinaci s požadavkem sanační úpravy. V případě požadavku samotného zateplení použijte desku redstone PURA. Vnitřní zateplení se používá všude tam, kde není možno zateplit vnější stranu stavební konstrukce (fasádu). Nejčastěji se jedná o památkově chráněné fasády, o originální fasády, sklepní prostory, individuální zateplení jednotlivých místností, kde není dostatek prostoru pro zateplení fasády, atd.
  • Minerální deska Clima plus zvyšuje povrchovou teplotu stěn a spolu s vysokou hodnotou pH  tak zabraňuje výskytu a růstu plísní – používá se jako vhodný sanační prostředek pro chladné, plísní zasažené interiérové stěny
  • Minerální deska Clima plus je vhodná pro aplikaci na vlhké stěny ( vlivem kondenzace vlhkosti na vnitřních stěnách, zemní vlhkosti, atd. ). Eliminuje účinně s tím spojené projevy – rozpad omítky, výskyt plísní, nepříjemný zápach, zdravotní problémy, atd. Příčinu provlhnutí a vhodnost řešení musí vždy posoudit odborník. stavební příčiny vad musí být předem odstraněny.

Zpracování


Aplikaci musí vždy předcházet počítačová simulace teplotní a vlhkostní bilance pro vytvářené souvrství, která určí vhodné tloušťky používaných desek v kombinaci s podkladovým zdivem. Počítačovou simulaci tepelně vlhkostních poměrů v konstrukci je možno provádět na vyžádání. 

Komponenty systému


Používejte výhradně systémové komponenty, které najdete v katalogu produktů redstone. Použití systémových komponentů je jednou ze záruk správné funkce systému vnitřního zateplení. Systémové komponenty tvořící srdce systému jsou kapilárně aktivní, lepidlo a tmel mají speciální recepturu garantující zpomalení odevzdání vody do podkladu a různé úmyslně nastavené faktory difuzního odporu. Před použitím jednotlivých komponentů se seznamte s informacemi v technických listech. 

Kontakt

BAUMATERM stavební s.r.o.

Jeseninova 540/53
40003 Ústí nad Labem - Střekov


GPS: 50.6554428N, 14.0613092E
Mapa 

 
Ladislav Vrablic
jednatel společnosti

E-mail:
info@baumaterm.cz

Tel.: +420 776 17 87 17

 

Novinky

26. 3. 2015

Nové prodejní a míchací centrum

Navštivte naše nově otevřené míchací a prodejní centrum na adrese Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem - Střekov...

1. 8. 2012

Spuštění nových WWW

Spuštění nových WWW na adrese www.baumaterm.cz

1. 3. 2015

Autorizovaný prodejce spol. Meffert

Stali jsme se autorizovaným prodejcem spol. Meffert.

archív

 

 

Firma BAUMATERM stavební s.r.o. 
je registrována v seznamu
odborných dodavatelů programu 
Nová zelená úsporám.