Redstone - Clima Plus     SVT 3727

Lehká deska z čistě přírodního materiálu o nízké hustotě zlepšuje hodnoty tepelné izolace a optimálně reguluje klima v místnosti a případnou kondenzaci vodních par. Její speciální vlastnosti umožňují současné zateplení stěn a jejich sanaci v případě napadení plísněmi, poškozením zkondenzovanou vodou či prostupem vlhkosti. Desku Clima Plus je možné použít i jako ideální obklad vnitřních stěn v objektech poškozených požárem a vodou. Deska díky své kapilární aktivitě umožňuje rychlý a intenzivní odvod vlhkosti z podkladového zdiva a jeho odpar do vzduchu v místnosti.  
Technické údaje:

Materiál   Křemičitan vápennatý 
Objemová hmotnost   300 kg/m3 +/- 10%
Součinitel teplené vodivosti (hodnota pro výpočet)   λ= 0,062 W/mK
Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1   Nehořlavá, A1 
pH       cca 10,5 
Faktor difuzního odporu   µ = 4,61 
Pevnost v ohybu (hodnota zlomu)   0,8 N/mm2
Pevnost v tlaku při 5% kompresi     0,85 N/mm2
Deformace 50% až 90% rel. vlhkosti vzduchu   0,01 %

Při výrobě nejsou používána žádná minerální vlákna a škodliviny, jako formaldehyd, či freony. V běžném fungování, ani při případném požáru, nejsou z desky uvolňovány žádné toxické plyny či jiné škodliviny.

 

Oblasti použití:


  • Minerální deska Clima plus se používá k energeticky úspornému vnitřnímu zateplení vnějších stěn stavební konstrukce v kombinaci s požadavkem sanační úpravy. V případě požadavku samotného zateplení použijte desku redstone PURA. Vnitřní zateplení se používá všude tam, kde není možno zateplit vnější stranu stavební konstrukce (fasádu). Nejčastěji se jedná o památkově chráněné fasády, o originální fasády, sklepní prostory, individuální zateplení jednotlivých místností, kde není dostatek prostoru pro zateplení fasády, atd.
  • Minerální deska Clima plus zvyšuje povrchovou teplotu stěn a spolu s vysokou hodnotou pH  tak zabraňuje výskytu a růstu plísní – používá se jako vhodný sanační prostředek pro chladné, plísní zasažené interiérové stěny
  • Minerální deska Clima plus je vhodná pro aplikaci na vlhké stěny ( vlivem kondenzace vlhkosti na vnitřních stěnách, zemní vlhkosti, atd. ). Eliminuje účinně s tím spojené projevy – rozpad omítky, výskyt plísní, nepříjemný zápach, zdravotní problémy, atd. Příčinu provlhnutí a vhodnost řešení musí vždy posoudit odborník. stavební příčiny vad musí být předem odstraněny.

Zpracování


Aplikaci musí vždy předcházet počítačová simulace teplotní a vlhkostní bilance pro vytvářené souvrství, která určí vhodné tloušťky používaných desek v kombinaci s podkladovým zdivem. Počítačovou simulaci tepelně vlhkostních poměrů v konstrukci je možno provádět na vyžádání. 

Komponenty systému


Používejte výhradně systémové komponenty, které najdete v katalogu produktů redstone. Použití systémových komponentů je jednou ze záruk správné funkce systému vnitřního zateplení. Systémové komponenty tvořící srdce systému jsou kapilárně aktivní, lepidlo a tmel mají speciální recepturu garantující zpomalení odevzdání vody do podkladu a různé úmyslně nastavené faktory difuzního odporu. Před použitím jednotlivých komponentů se seznamte s informacemi v technických listech. 

Kontakt

BAUMATERM stavební s.r.o.

Jeseninova 540/53
40003 Ústí nad Labem - Střekov


GPS: 50.6554428N, 14.0613092E
Mapa 

 
Ladislav Vrablic
jednatel společnosti

E-mail:
info@baumaterm.cz

Tel.: +420 776 17 87 17

 

Novinky

26.3.2015

Nové prodejní a míchací centrum

Navštivte naše nově otevřené míchací a prodejní centrum na adrese Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem - Střekov...

1.8.2012

Spuštění nových WWW

Spuštění nových WWW na adrese www.baumaterm.cz

1.3.2015

Autorizovaný prodejce spol. Meffert

Stali jsme se autorizovaným prodejcem spol. Meffert.

archiv

 

 

Firma BAUMATERM stavební s.r.o. 
je registrována v seznamu
odborných dodavatelů programu 
Nová zelená úsporám.