Kritéria pro kvalitativní třídu A vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

S cílem dále zvýšit  kvalitativní  úroveň tepelně izolační kontaktních systémů stanovil Cech pro zateplování budov oproti současným běžným evropským požadavkům  rozšířené a náročnější požadavky. ETICS a také  vybrané součásti  splňující  tyto  rozšířené a náročnější požadavky dávají potom  větší jistotu  pro dosažení předpokládané životnosti. Splnění těchto požadavků  svědčí také o tom, že výrobci ETICS a výrobci součástí věnují otázkám kvality a technické úrovně  značnou pozornost. 


Vymezení těchto požadavků je uvedeno v Technických pravidlech CZB – Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních  systémů (ETICS).  V současnosti jsou platná  Technická pravidla  TP CZB 05-2007. 

Osvědčení o  splnění požadavků pro  kvalitativní třídu A mohou získat jen  ty ETICS, které splňují technické požadavky podle  Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění, bylo k ním vydáno evropské prohlášení o shodě, mohou užívat označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na  stavební výrobek a splňují stanovené požadavky pro tuto kvalitativní  třídu.

Osvědčení se vydává  pro ETICS jako celek a může být  Cechem vydáno také pro  jednotlivé vybrané součásti ETICS – v současné době pro  hmoždinky, tepelně izolační materiály a skleněnou síťovinu.

Stanovené požadavky  pro třídu A obsahují kromě požadavků na vlastnosti  také požadavky na značení a technickou dokumentaci.

Do kvalitativní třídy  A spadají  jen ty ETICS a jejich součásti, které splní všechny výše uvedené požadavky a  je pro ně Cechem pro zateplování budov vydáno Osvědčení  o splnění požadavků. 

Logo Kvalitativní třída A“ je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví. 

  

Kontakt

BAUMATERM stavební s.r.o.

Jeseninova 540/53
40003 Ústí nad Labem - Střekov


GPS: 50.6554428N, 14.0613092E
Mapa 

 
Ladislav Vrablic
jednatel společnosti

E-mail:
info@baumaterm.cz

Tel.: +420 776 17 87 17

 

Novinky

26. 3. 2015

Nové prodejní a míchací centrum

Navštivte naše nově otevřené míchací a prodejní centrum na adrese Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem - Střekov...

1. 8. 2012

Spuštění nových WWW

Spuštění nových WWW na adrese www.baumaterm.cz

1. 3. 2015

Autorizovaný prodejce spol. Meffert

Stali jsme se autorizovaným prodejcem spol. Meffert.

archív

 

 

Firma BAUMATERM stavební s.r.o. 
je registrována v seznamu
odborných dodavatelů programu 
Nová zelená úsporám.