Kritéria pro kvalitativní třídu A vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

S cílem dále zvýšit  kvalitativní  úroveň tepelně izolační kontaktních systémů stanovil Cech pro zateplování budov oproti současným běžným evropským požadavkům  rozšířené a náročnější požadavky. ETICS a také  vybrané součásti  splňující  tyto  rozšířené a náročnější požadavky dávají potom  větší jistotu  pro dosažení předpokládané životnosti. Splnění těchto požadavků  svědčí také o tom, že výrobci ETICS a výrobci součástí věnují otázkám kvality a technické úrovně  značnou pozornost. 


Vymezení těchto požadavků je uvedeno v Technických pravidlech CZB – Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních  systémů (ETICS).  V současnosti jsou platná  Technická pravidla  TP CZB 05-2007. 

Osvědčení o  splnění požadavků pro  kvalitativní třídu A mohou získat jen  ty ETICS, které splňují technické požadavky podle  Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění, bylo k ním vydáno evropské prohlášení o shodě, mohou užívat označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na  stavební výrobek a splňují stanovené požadavky pro tuto kvalitativní  třídu.

Osvědčení se vydává  pro ETICS jako celek a může být  Cechem vydáno také pro  jednotlivé vybrané součásti ETICS – v současné době pro  hmoždinky, tepelně izolační materiály a skleněnou síťovinu.

Stanovené požadavky  pro třídu A obsahují kromě požadavků na vlastnosti  také požadavky na značení a technickou dokumentaci.

Do kvalitativní třídy  A spadají  jen ty ETICS a jejich součásti, které splní všechny výše uvedené požadavky a  je pro ně Cechem pro zateplování budov vydáno Osvědčení  o splnění požadavků. 

Logo Kvalitativní třída A“ je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví. 

  

Kontakt

BAUMATERM stavební s.r.o.

Jeseninova 540/53
40003 Ústí nad Labem - Střekov


GPS: 50.6554428N, 14.0613092E
Mapa 

 
Ladislav Vrablic
jednatel společnosti

E-mail:
info@baumaterm.cz

Tel.: +420 776 17 87 17

 

Novinky

26.3.2015

Nové prodejní a míchací centrum

Navštivte naše nově otevřené míchací a prodejní centrum na adrese Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem - Střekov...

1.8.2012

Spuštění nových WWW

Spuštění nových WWW na adrese www.baumaterm.cz

1.3.2015

Autorizovaný prodejce spol. Meffert

Stali jsme se autorizovaným prodejcem spol. Meffert.

archiv

 

 

Firma BAUMATERM stavební s.r.o. 
je registrována v seznamu
odborných dodavatelů programu 
Nová zelená úsporám.