Technologie Spiral Anksys jsou certifikovány pro dodatečné kotvení a sanaci stávajících zateplovacích systémů. V rámci certifikace byly testovány na smyková i kombinovaná zatížení, včetně simulace sání větru (UPLIFT test dle ETAG 004) a to v případech, kdy selže lepící vrstva zateplovacího systému , tedy při 0% lepení plochy izolantu.
Injektovanou montáží lze účinně a vysoce efektivně sanovat vady zateplovacích systémů, čímž lze obnovit přídržnost rizikových souvrství. Zjištění stavu pod izolačním souvrstvím a včasná sanace vad  s využitím technologie Spiral Anksys umožní zachovat funkce zateplovacího systému, který byl realizován s chybami, bez rizika škod na majetku a zdraví.
Dokotvení systému s porušenou soudržností jednotlivých vrstev lze prodloužit jeho funkci minimálně o původně stanovenou dobu 25 let.
Typ kotvy:  Spiral Anksys  SA15+
Typ expanzní hmoty:   Spiral Anksys Foam SAF
Typ izolace:   EPS/PIR/XPS
Tloušťka izolace:  50 - 200 mm
Smykové zatížení:   0,28 kN/kotva SA15+
Doporučená kotevní hloubka:  dle specifikace
Doporučená spotřeba kotev:  dle specifikace

Kontakt

BAUMATERM stavební s.r.o.

Jeseninova 540/53
40003 Ústí nad Labem - Střekov


GPS: 50.6554428N, 14.0613092E
Mapa 

 
Ladislav Vrablic
jednatel společnosti

E-mail:
info@baumaterm.cz

Tel.: +420 776 17 87 17

 

Novinky

26. 3. 2015

Nové prodejní a míchací centrum

Navštivte naše nově otevřené míchací a prodejní centrum na adrese Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem - Střekov...

1. 8. 2012

Spuštění nových WWW

Spuštění nových WWW na adrese www.baumaterm.cz

1. 3. 2015

Autorizovaný prodejce spol. Meffert

Stali jsme se autorizovaným prodejcem spol. Meffert.

archív

 

 

Firma BAUMATERM stavební s.r.o. 
je registrována v seznamu
odborných dodavatelů programu 
Nová zelená úsporám.