Technologie Spiral Anksys jsou certifikovány pro dodatečné kotvení a sanaci stávajících zateplovacích systémů. V rámci certifikace byly testovány na smyková i kombinovaná zatížení, včetně simulace sání větru (UPLIFT test dle ETAG 004) a to v případech, kdy selže lepící vrstva zateplovacího systému , tedy při 0% lepení plochy izolantu.
Injektovanou montáží lze účinně a vysoce efektivně sanovat vady zateplovacích systémů, čímž lze obnovit přídržnost rizikových souvrství. Zjištění stavu pod izolačním souvrstvím a včasná sanace vad  s využitím technologie Spiral Anksys umožní zachovat funkce zateplovacího systému, který byl realizován s chybami, bez rizika škod na majetku a zdraví.
Dokotvení systému s porušenou soudržností jednotlivých vrstev lze prodloužit jeho funkci minimálně o původně stanovenou dobu 25 let.
Typ kotvy:  Spiral Anksys  SA15+
Typ expanzní hmoty:   Spiral Anksys Foam SAF
Typ izolace:   EPS/PIR/XPS
Tloušťka izolace:  50 - 200 mm
Smykové zatížení:   0,28 kN/kotva SA15+
Doporučená kotevní hloubka:  dle specifikace
Doporučená spotřeba kotev:  dle specifikace

Kontakt

BAUMATERM stavební s.r.o.

Jeseninova 540/53
40003 Ústí nad Labem - Střekov


GPS: 50.6554428N, 14.0613092E
Mapa 

 
Ladislav Vrablic
jednatel společnosti

E-mail:
info@baumaterm.cz

Tel.: +420 776 17 87 17

 

Novinky

26.3.2015

Nové prodejní a míchací centrum

Navštivte naše nově otevřené míchací a prodejní centrum na adrese Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem - Střekov...

1.8.2012

Spuštění nových WWW

Spuštění nových WWW na adrese www.baumaterm.cz

1.3.2015

Autorizovaný prodejce spol. Meffert

Stali jsme se autorizovaným prodejcem spol. Meffert.

archiv

 

 

Firma BAUMATERM stavební s.r.o. 
je registrována v seznamu
odborných dodavatelů programu 
Nová zelená úsporám.